19/01/18  Tin của trường  183
ngay hội đến trường
 25/04/16  Tin của trường  387
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường mầm non Hoa Ban.